O Kancelarii

Skomplikowane i niezrozumiałe przepisy, wśród których muszą w dzisiejszych czasach poruszać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stwarzają realne zagrożenie naruszenia, częstokroć nieświadomego, regulacji z zakresu prawa karnego. Dlatego też dla zapewnienia sprawnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów, w Kancelarii „Witkowski, Cabała & Partners” wyodrębniony został dział prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego.

„Przestępstwa gospodarcze” to zbiorcza i umowna nazwa określonej kategorii, przede wszystkim pozakodeksowych, przepisów karnych określających czyny zabronione godzące w obrót gospodarczy...

Rodzaje prowadzonych spraw

Działalność zespołu koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych...

Czynności
procesowe

W ramach reprezentacji przed organami administracji, organami podatkowymi, organami ścigania oraz sądami nasza Kancelaria podejmuje następujące czynności...