O Kancelarii

Skomplikowane i niezrozumiałe przepisy, wśród których muszą w dzisiejszych czasach poruszać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stwarzają realne zagrożenie naruszenia, częstokroć nieświadomego, regulacji z zakresu prawa karnego. Dlatego też dla zapewnienia sprawnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów, w Kancelarii „Witkowski, Cabała & Partners” wyodrębniony został dział prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego.

„Przestępstwa gospodarcze” to zbiorcza i umowna nazwa określonej kategorii, przede wszystkim pozakodeksowych, przepisów karnych określających czyny zabronione godzące w obrót gospodarczy. Kryterium pozwalającym na wyodrębnienie tych przestępstw jest wspólny rodzajowy przedmiot ochrony w postaci podstaw prawidłowego obrotu gospodarczego. Przestępstwa gospodarcze tzw. white collar crimes powiązane są ściśle z przepisami spoza prawa karnego, szczególnie z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa upadłościowego, prawa konkurencji, prawa autorskiego i własności przemysłowej. Dlatego też sprawy karne gospodarcze charakteryzują się najwyższym stopniem trudności i skomplikowania, co w praktyce może pociągać za sobą przedstawianie oskarżeń w stosunku do osób dopuszczających się legalnych i niezawinionych zachowań.

Podobne sytuacje mogą mieć miejsce również w zakresie prawa karnego skarbowego, które to stanowi zespół norm określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe godzące w interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnot Europejskich.

Zarówno prawo karne skarbowe materialne, procesowe jak i wykonawcze zostało skodyfikowane w jednym akcie prawnym – ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Blankietowe przepisy zawarte przez ustawodawcę w Kodeksie karnym skarbowym uzupełniają regulacje prawa finansowego, podatkowego, celnego, dewizowego.

Prowadzącym dział prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego w Kancelarii „Witkowski, Cabała & Partners” jest specjalizujący się w tej dziedzinie prawa założyciel Kancelarii - adwokat Radosław Witkowski. Swoje doświadczenie zdobywał on podczas wieloletniej obsługi podmiotów gospodarczych – poczynając od jednoosobowych spółek, poprzez renomowane krajowe przedsiębiorstwa, kończąc na międzynarodowych koncernach.

Każdy z tych podmiotów, mimo własnej specyfiki, jest obowiązany przestrzegać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Dlatego też, mając na względzie potrzeby naszych Klientów, Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną nie tylko w zakresie prawa handlowego i cywilnego, ale również w sprawach, gdzie niezgodne z przepisami czynności podejmowane w obrocie gospodarczym mogą spotkać się z sankcjami o charakterze karnym.