Pozostałe formy pomocy prawnej

Poza reprezentacją klientów nasz zespół oferuje również kompleksową pomoc prawną, polegającą m.in. na:

  • pomocy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń,
  • gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem przydatności procesowej,
  • doradztwie prawnym w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki,
  • doradztwie prawnym w zakresie oceny wybranych transakcji pod kątem eliminowania ryzyka wystąpienia ewentualnych konsekwencji prawnokarnych dla podmiotów oraz osób zarządzających,
  • prewencyjnej kontroli dokumentów wewnętrznych podmiotów, w tym obrazujących ład korporacyjny (regulaminy, zarządzenia zarządu, kontrakty menadżerskie, umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków).