Rodzaje prowadzonych spraw

Działalność zespołu koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

 • korupcja,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • nielegalne wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych,
 • kreatywna księgowość,
 • fikcyjne transakcje i upadłości,
 • transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty,
 • przestępstwa podatkowe i celne,
 • przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu,
 • przestępstwa komputerowe,
 • czyny nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa własności przemysłowej,
 • naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi.