Typologia przestępstw

Zaliczenie danego typu przestępstwa do przestępstw gospodarczych jest kwestią bardzo ocenną. Nadrzędnym celem funkcjonowania prawa karnego gospodarczego jest ochrona polityki ekonomicznej kraju i całości dóbr ogólnonarodowych. Równie ważnym przedmiotem ochrony są prawa i interesy uczestników szeroko pojętego życia gospodarczego. Ze względu na mnogość wyodrębnionych typów przestępstw gospodarczych zawartych w rozmaitych ustawach pozakodeksowych, przedstawione zostały tylko te uregulowane w Kodeksie karnym, najbardziej istotne z punktu widzenia Klientów Kancelarii i te, z którymi zespół działu prawa karnego gospodarczego i skarbowego ma najczęściej do czynienia w swojej codziennej pracy.